Giá quặng sắt giảm mạnh nhất hơn 16 tháng, thép cũng giảm mạnh