MICROSOFT CÔNG BỐ BÀN PHÍM ĐA NĂNG CHO THIẾT BỊ DI DỘNG