MICROSOFT GIỚI THIỆU BÀN PHÍM BLUETOOTH GẬP, TƯƠNG THÍCH IOS, ANDROID VÀ WINDOWS