Người dùng tức giận vì bản cập nhật Windows 10 October tự động xóa file trong máy tính