TÌM HIỂU VỀ USB-C: CÓ THỂ THAY THẾ MỌI KẾT NỐI TRƯỚC ĐÂY